Wat is Q4C?

De hulp die kinderen en jongeren krijgen in de jeugdhulp moet van goede kwaliteit zijn. Daar hebben zij recht op. Maar dan is de vraag al snel: wat is eigenlijk ‘kwalitatief goede’, ‘juiste’ of ‘passende’ hulp? Wie bepaalt dat eigenlijk?

Vanuit Q4C zijn wij er van overtuigd dat de kwaliteit van de jeugdhulp alleen samen kan worden bepaald. Dit betekent dat kinderen, jongeren, (pleeg)ouders, hulpverleners en eventueel andere betrokkenen allemaal van belang zijn om te bepalen waaraan kwalitatief goede jeugdhulp moet voldoen. 

Maar dan nog zo’n vraag: hoe begin je daaraan? In ieder geval niet met lege handen. Er is in de loop der tijd namelijk al heel wat voorwerk gedaan. Zo zijn er door kinderen en jongeren uit de pleegzorg en jeugdzorg zelf 20 kwaliteitswaarden opgesteld: de Q4C-Kwaliteitsstandaarden. De afkorting Q4C staat voor Quality for Children.

De Q4C-Kwaliteitsstandaarden zijn 20 waarden die moeten helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp. Ze kunnen gebruikt worden voor de pleegzorg, gezinshuizen en de zorg in leefgroepen van jeugdhulpinstellingen.

Samen met kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders, met jeugdhulpinstellingen, gemeenten en andere organisaties zijn wij aan de slag gegaan om de Q4C-Kwaliteitsstandaarden handen en voeten te geven. De kwaliteit van de jeugdhulp is iets wat continue aandacht verdient. Het is nooit ‘af’, mede omdat het antwoord op de vraag ‘wat kwalitatief goede jeugdhulp’ is, per geval en situatie net iets anders kan zijn. Met de standaarden  word je je er nog meer bewust van hoe belangrijk het is om met elkaar in gesprek te gaan én te blijven. Alleen dan lukt het om kwalitatief goede jeugdhulp te verlenen.

Het Q4C-team wil graag dat er ook kwaliteitswaarden komen voor andere vormen van jeugdhulp. Wij vertellen je daar graag meer over. Op deze website vind je dan ook informatie over de projecten die wij zijn gestart om, in samenwerking met kinderen, jongeren, (pleeg)ouders, hulpverleners, gemeenten en anderen, te komen tot specifieke kwaliteitswaarden voor bijvoorbeeld wijk- jeugd of buurtteams. Eén van deze projecten is het Q4C-project in Zaandam.

Of neem een kijkje bij Achtergrond Q4C om meer te weten te komen over de Stichting Q4C Nederland en de achtergrond van de Q4C-Kwaliteitsstandaarden. Dan zal je zien dat de Nederlandse kwaliteitsstandaarden Europese wortels hebben. 

Ook aan de slag met de Q4C-Kwaliteitsstandaarden? Kijk dan even bij contact. We gaan graag met je in gesprek.