Q4C-Stichting Jeugd Noord-Veluwe

Geïnspireerd door Q4C werken jongeren, ouders, professionals bij Stichting Jeugd Noord-Veluwe aan een nieuw kwaliteitsmanagementsysteem. Als eerste stap in het project zijn tussen november 2015 en januari 2016 interactieve inspiratiesessies gehouden met jongeren, ouders, professionals, bestuurders en ambtenaren. Uit deze gesprekken bleken onder andere de volgende gemeenschappelijke waarden: de basis van goede jeugdhulp is vertrouwen, gelijkwaardigheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid. Dat betekent dat er naar jongeren en ouders geluisterd wordt en dat de hulp altijd op maat  is. Jeugdhulp waarbij deze kwaliteitswaarden centraal staan bevat een belangrijk element: dialoog tussen hulpvrager en hulpverlener.
 
Sinds februari 2016 zetten we in workshops de volgende stap: structurele dialoog over kwaliteit van jeugdhulp tussen jongeren, ouders, professionals, bestuurders en ambtenaren. Zoals onlangs in Harderwijk: tijdens een dialoogsessie op maandagavond 30 mei 2016 spraken een ouder en medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Harderwijk met elkaar over goede jeugdhulp. Ze spraken openhartig met elkaar over hun verwachtingen van goede hulp, de belemmeringen en beperkingen van budgetgestuurde hulp versus behoeftegestuurde hulp en over de positieve effecten van werken vanuit de eigen deskundigheid van ouders. De gelijkwaardige aandacht voor de ervaringen van ouders en voor de ervaringen van hulpverleners werd door de deelnemers zeer op prijs gesteld. Waar de gesprekspartners zich vooraf hadden ingesteld op een eenmalig en formeel gesprek, kijken ze nu uit naar een volgende dialoog met elkaar en met meer deelnemers, maar zo zeggen zij: “Hou het klein, dan heb je een gesprek dat ertoe doet”.

Stichting Jeugd Noord Veluwe is de opdrachtgever; het project loopt van 1 juni 2015 tot 1 november 2016.

Klik hier voor meer informatie: Q4C-Stichting Jeugd Noord-Veluwe nieuwsbrieven.

cjg noord veluwe

Terug naar het overzicht Projecten.