Q4C-Limburg

In de eerste helft van 2015 zijn door heel Limburg inspiratiesessies gehouden. Dit waren open gesprekken over gewenste en werkelijke kwaliteit van jeugdhulp, waarin de waarden en ervaringen van jongeren, ouders en professionals vergeleken werden met de Q4C-Kwaliteitsstandaarden. In totaal hebben 155 mensen meegedaan in Roermond, Venlo, Weert, Sittard en Maastricht: 41 jongeren, 36 (pleeg)ouders en 78 professionals. Jongeren, ouders en professionals herkennen veel van hun eigen waarden voor goede jeugdhulp in Q4C, zoals: (zo mogelijk) voorkomen van uithuisplaatsing, bereikbaarheid en toegankelijkheid van hulpverleners, veiligheid van het kind staat voorop, inspraak en regie van kinderen, jongeren en hun ouders bij de hulp en goede voorbereiding op de afsluiting en nazorg. 

In de tweede helft van 2015 vertalen professionals, pleegouders en jongeren in Zuid-Limburg in drie aparte pilots de Q4C-kwaliteitsstandaarden uit in een praktische werkwijze: 

  1. professionals bij Xonar ontwerpen een werkwijze waarmee ze in de begeleidingsgesprekken met cliënten nog beter in gesprek kunnen komen over hun waardering van de begeleiding; 
  2. pleegouders van Xonar ontwerpen een proeftraining om hun eigen deskundigheid te vergroten, te beginnen met de kennis en vaardigheden in het omgaan met pleegjongeren in de puberleeftijd;
  3. jongeren van Xonar, Gastenhof en Het Keerpunt (SJSJ) ontwerpen een werkwijze voor het voeren van  groepsgesprekken tussen jongeren en hun hulpverleners, waar ze echt wat aan hebben.

Het doel van deze drie pilots is Q4C (duurzaam) implementeren in de jeugdhulp in Limburg. 

Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Limburg en de 18 gemeenten van de regio Limburg Zuid. Speciale partner in dit project is CliC, Cliënten Centraal in jeugdhulp. De Pleegouderraad Limburg, Xonar en de Zuyd Hogeschool zijn de samenwerkende uitvoeringspartners. De duur van het project is 1 november 2014 - 31 december 2015. In januari 2016 vindt er een provinciale werkconferentie plaats, ter afronding van het project, maar ook als opmaat naar borging. In 2016  zullen de in de pilots ontworpen werkwijzen worden geïntegreerd in de jeugdhulp in Limburg.

Klik hier voor meer informatie: Q4C-Limburg nieuwsbrieven.

 provincie limburg decentralisatie jeugdzorg limburg

Terug naar het overzicht Projecten.