Q4C-Landelijk programma

Om alle ervaringen en uitkomsten van de activiteiten en projecten die lokaal en regionaal plaatsvinden te kunnen delen en landelijk onder de aandacht te brengen, is er ook een landelijk project opgezet. De activiteiten van het landelijke project zijn onderverdeeld langs de volgende hoofdlijnen:

  1. vergroting van de bekendheid van de Q4C en gebruik Q4C als vormgever van cliëntenparticipatie;
  2. toepasbaar maken van Q4C voor alle vormen van zorg voor de jeugd;
  3. het mainstreamen van Q4C in alle onderdelen van de zorg;
  4. ontwikkeling van Q4C instrumenten om de standaarden in de praktijk te kunnen gebruiken.

Het programma kent activiteiten die voortborduren op de uitkomsten van de lokale/regionale projecten en kent ook activiteiten op landelijk niveau. Zo willen we landelijke samenhang creëren tussen de activiteiten in de lokale, regionale en de landelijke projecten en de ontwikkelingen op de voet volgen en monitoren. Met het landelijke programma wordt ook gepoogd om de producten die in de lokale, regionale en landelijke projecten worden ontwikkeld, landelijk toepasbaar te maken en ter beschikking te stellen. Met deze website, andere publicitaire uitingen (presentaties, artikelen, congres) willen we zoveel mogelijk ruchtbaarheid geven aan de Q4C-Kwaliteitsstandaarden en het belang ervan. 

Deze landelijke activiteiten worden financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de periode 1 maart - 2014 tot 1 juli 2016.

Klik hier voor een overzicht van de landelijke activiteiten.

minvws

 

Terug naar het overzicht Projecten.