Raad van Europa onderschrijft Voogdijstandaarden voor alleenstaande vluchtelingenkinderen

In 2016 zijn al meer dan 30.000 kinderen zonder hun ouders naar Europa gekomen om asiel aan te vragen. In het rapport 'Harmonising the protection of unaccompanied minors in Europe' stelt de Raad van Europa concrete maatregelen voor om de procedures voor deze kinderen en de samenwerking binnen Europa te verbeteren. De Raad van Europa verwijst naar de kwaliteitsstandaarden voor voogden van alleenstaande kinderen, die op de Q4C Kwaliteitsstandaarden zijn geïnspireerd.
 
Er bestaan in Europa grote verschillen in de mate van bescherming die alleenstaande  vluchtelingenkinderen van hun voogd in verschillende Europese landen ontvangen. De voogd is essentieel om voor de belangen van het kind op te komen. Om de bescherming te harmoniseren en de voogden te sterken in hun rol als belangenbehartiger van de kinderen die onder hun verantwoordelijkheid vallen, zijn daarom in 2011 specifieke kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Deze standaarden zijn geïnspireerd op de Q4C Kwaliteitsstandaarden. 
 
De onderschrijving van de Voogdijstandaarden door de Raad van Europa is een steun voor de implementatie van de kwaliteitsstandaarden voor voogden in Europa. In de resolutie die volgde op het rapport worden lidstaten tevens opgeroepen om duurzame oplossingen voor alleenstaande kinderen te identificeren en te implementeren, gebaseerd op een onderzoek naar de belangen van het kind, hun recht op veiligheid, bescherming en ontwikkeling. Ook zou er monitoring plaats moeten vinden wanneer het kind terugkeert naar het land van herkomst. 
 
Klik hier om het rapport van de Raad van Europa te lezen.
Klik hier om de resolutie te lezen.