Kwaliteitsstandaarden voor de wijkteams vanuit cliëntperspectief

In de gemeente Amersfoort worden in het kader van het project Quality for All met veel enthousiasme en geïnspireerd door Q4C, kwaliteitsstandaarden voor de sociale wijkteams ontworpen. Er hebben inmiddels acht panels met cliënten, wijkteammedewerkers en andere professionals plaatsgevonden. Met de informatie die in deze panels is verzameld, wordt momenteel een set kwaliteitsstandaarden ontwikkeld voor de Amersfoortse wijkteams. Dit project draagt bij aan de ontwikkeling van een nieuwe set van landelijke kwaliteitsstandaarden vanuit cliëntenperspectief voor ambulante jeugdhulp.

De sociale wijkteams zijn er voor de hulp aan alle leeftijdsgroepen, van nul tot honderd. In dit project nemen dus cliënten uit alle leeftijdsgroepen deel: jongeren, ouders en volwassen cliënten. Met dank aan alle inzet van de wijkteammedewerkers en andere betrokken professionals hebben acht panels plaatsgevonden waarin de professionals en minderjarige en volwassen cliënten en ouders samen spraken over wat cliënten en ouders verstaan onder goede zorg van de wijkteams, welke ervaringen zij hebben met de wijkteams, en welke wensen en behoeften er leven als het gaat om de ondersteuning. Het delen van deze ervaringen levert een schat aan informatie op waar de wijkteams in de toekomst hun voordeel mee kunnen doen. Het is mooi om te zien dat er weinig verschil bestaat tussen de wensen van de verschillende leeftijdsgroepen cliënten. Zo is laagdrempeligheid voor iedereen een belangrijke voorwaarde voor de werking van de wijkteams, net als goede informatievoorziening. Daarnaast vinden ze het allemaal belangrijk dat de wijkteammedewerker samen met hen beslist, in plaats van over hen.

Met de informatie die in deze panels is verzameld, wordt momenteel een set kwaliteitsstandaarden ontwikkeld voor de Amersfoortse wijkteams. Tijdens een dialoogbijeenkomst met de wethouder van Amersfoort, wijkteammedewerkers en cliënten zal deze set gepresenteerd, besproken en definitief met elkaar worden vastgesteld. Deze set Amersfoortse kwaliteitsstandaarden voor wijkteams zal worden gebruikt als basis om te komen tot een nieuwe landelijke set kwaliteitsstandaarden voor de ambulante jeugdhulp. Hiertoe zal de set uit Amersfoort worden vergeleken met de set kwaliteitswaarden die in Zaanstad voor jeugdteams is ontwikkeld en met de de waarden van het kwaliteitsmanagementsysteem dat door de Centra voor Jeugd en Gezin in Noord-Veluwe wordt ontwikkeld.