Q4C en richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Ken jij ze al? De richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming. In het kader van het programma Richtlijnontwikkeling jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkelden drie beroepsverenigingen 14 richtlijnen die gelden als professionele standaard voor professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Q4C is betrokken bij de ontwikkeling van jongerenversies van de richtlijnen over pleegzorg en residentiële jeugdhulp.

De richtlijnen bieden een overzicht van de laatste kennis op basis van wetenschap, praktijkén geven ook aan wat kinderen, jongeren en ouders die te maken hebben met jeugdhulp en jeugdbescherming belangrijk vinden. Net als de Q4C-Kwaliteitsstandaarden, dragen de richtlijnen dus bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdhulp en de jeugdbescherming. Kijk voor alle richtlijnen op: http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/

In de ontwikkelde richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming zijn ook de Q4C-kwaliteitsstandaarden terug te vinden. Bijvoorbeeld in de richtlijn Pleegzorg. Weet jij de bijpassende Q4C-standaard te vinden bij onderstaande zin uit de richtlijn?

Streef naar een zorgvuldige matching van pleegkinderen en ouders aan pleegouders.

De praktische aanbevelingen en kennis in de richtlijnen zijn bedoeld om professionals te helpen om samen met kinderen, jongeren en ouders te beslissen over een effectieve aanpak. Daarom vinden de initiatiefnemers en samenstellers het heel belangrijk dat de richtlijnen ook toegankelijk zijn voor kinderen en jongeren die jeugdhulp nodig hebben, zodat zij weten wat er in de richtlijnen staat. Momenteel wordt er vanuit Q4C door jongeren (onder begeleiding van Stichting Alexander) gewerkt aan het maken van twee filmpjes over de richtlijnen‘pleegzorg’en ‘residentiële jeugdhulp’. Een professionele illustrator en een filmmaker gaan de ideeën van jongeren in beelden vertalen.

En om nog antwoord te geven op de eerdere vraag: de bijpassende Q4C-standaard is nummer 7: de plaatsing sluit aan bij de achtergrond en behoeften van jeugdigen. Ik word op een plek geplaatst die bij mij past en waar ik me kan ontwikkelen.

———————————————————————————

Het ontwikkelen van richtlijnen voor de jeugdhulp en jeugdbescherming is een initiatief van drie beroepsverenigingen in de jeugdhulp. Dit zijn het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW). Bij het ontwikkeltraject zijn wetenschappers, professionals en kinderen, jongeren en ouders die te maken hebben (gehad) met jeugdhulp nauw betrokken. Zij dachten en schreven mee en leverden op verschillende momenten commentaar.