Raad van Europa onderschrijft Voogdijstandaarden voor alleenstaande vluchtelingenkinderen

In 2016 zijn al meer dan 30.000 kinderen zonder hun ouders naar Europa gekomen om asiel aan te vragen. In het rapport 'Harmonising the protection of unaccompanied minors in Europe' stelt de Raad van Europa concrete maatregelen voor om de procedures voor deze kinderen en de samenwerking binnen Europa te verbeteren. De Raad van Europa verwijst naar de kwaliteitsstandaarden voor voogden van alleenstaande kinderen, die op de Q4C Kwaliteitsstandaarden zijn geïnspireerd.

Lees meer...

Kwaliteitsstandaarden voor de wijkteams vanuit cliƫntperspectief

In de gemeente Amersfoort worden in het kader van het project Quality for All met veel enthousiasme en geïnspireerd door Q4C, kwaliteitsstandaarden voor de sociale wijkteams ontworpen. Er hebben inmiddels acht panels met cliënten, wijkteammedewerkers en andere professionals plaatsgevonden. Met de informatie die in deze panels is verzameld, wordt momenteel een set kwaliteitsstandaarden ontwikkeld voor de Amersfoortse wijkteams. Dit project draagt bij aan de ontwikkeling van een nieuwe set van landelijke kwaliteitsstandaarden vanuit cliëntenperspectief voor ambulante jeugdhulp.

Lees meer...

De volgende stap: hoe gebruik ik kwaliteitswaarden in de jeugdhulp?

Stichting Jeugd Noord-Veluwe heeft actieve gesprekken – inspiratiesessies - gevoerd over goede jeugdhulp met jongeren, ouders, hulpverleners, bestuurders/managers en ambtenaren. Dit was de eerste stap in het Q4C-project In dialoog met jongeren en ouders over kwaliteit van hulp. Nu zetten we samen een volgende stap: workshops! Ben jij als jongere, ouder of als professional betrokken bij de jeugdhulp in Noord-Veluwe? Meld je aan!

Lees meer...

Kwaliteitswaarden Jeugdhulp in Zaanstad

Zoals gisteren in Zaanstad naar buiten is gebracht:

“Met de komst van de Jeugdwet per 1 januari 2015 heeft Zaanstad jeugdteams waar jeugdigen en gezinnen met problemen in het opgroeien of opvoeden worden ondersteund. Zodat zij hun eigen leven (weer) kunnen regelen. In het project Q4C Zaanstad hebben jeugdigen en ouders , samen met Stichting Alexander, in het afgelopen jaar een aantal waarden geformuleerd, die zij belangrijk vinden bij het ontvangen van jeugdhulp door de Jeugdteams. Op 3 februari namen wethouder Jeugd en Zorg Jeroen Olthof en projectleider Monique Schweitz namens Jeugdteams de voorlopige set van 18 waarden in ontvangst van een jongere en een ouder. 

Lees meer...

Q4C en richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Ken jij ze al? De richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming. In het kader van het programma Richtlijnontwikkeling jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkelden drie beroepsverenigingen 14 richtlijnen die gelden als professionele standaard voor professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Q4C is betrokken bij de ontwikkeling van jongerenversies van de richtlijnen over pleegzorg en residentiële jeugdhulp.

Lees meer...