Q4C in uitvoering

Q4C bij Jeugdformaat

Jeugdhulpinstelling Jeugdformaat in Den Haag omarmde vier jaar geleden de Q4C-Kwaliteitsstandaarden en gebruikt ze als onderlegger voor de cliëntenparticipatie in de instelling. Anouchka Peters, ondersteuner cliëntenparticipatie bij Jeugdformaat, legt uit: “We zien de kwaliteitsstandaarden als een middel tot zelfreflectie en zelfevaluatie en hebben met behulp van de standaarden een zelftoets gemaakt. Alle medewerkers van Jeugdformaat bekijken jaarlijks aan de hand van de zelftoets in hoeverre zij in hun contact met cliënten aan de Q4C-Kwaliteitsstandaarden voldoen. Ook de kinderen en jongeren vullen de zelftoets in. Medewerkers verwerken de uitkomsten hiervan in het jaarplan en werken vervolgens aan wat ze willen verbeteren. De zelftoets helpt om te kijken naar je eigen handelen en je eigen houding. Wat doe ik goed en wat kan ik verbeteren? Ze helpen je om eerlijker en openener naar jezelf te kijken.”

Alexander is begeleider in een logeerhuis, waar kinderen kunnen wennen aan de overgang naar zelfstandig wonen: “Voorheen stelden we doelen en streepten we die af als we ze haalden. Het ging bijvoorbeeld om de vraag: betrekken wij de jongere bij de hulpverlening? Als het antwoord ‘ja’ was, was je klaar. Nu luidt de vraag: kunnen we dit verbeteren en zo ja, hoe? Q4C is gericht op de toekomst en op continue verbetering, niet alleen op het halen van een doel. Het gaat er bij Q4C om dat we open de discussie aangaan over waar we mee bezig zijn en hoe we ons daarin kunnen verbeteren. Dat is het pluspunt van Q4C. Het helpt je in feite anders te kijken naar je waarden.” 

De 18-jarige Thain en de 16-jarige Wesley wonen in een logeerhuis van Jeugdformaat. Zij zien als voornaamste meerwaarde van Q4C dat het dagelijkse contact tussen begeleider en jongere verbetert. Thaïn: “In principe is het voor jou. Het gaat erom dat je de kwaliteit van jouw zorg beter kunt maken door wat er minder goed gaat aan te pakken. Dat je kunt zien wat er minder goed is, waar je dan met je mentor aan kunt werken. Wat heeft de ander ingevuld en waarom verschillen onze antwoorden? Hoe komt het dat onze antwoorden zo ver uit elkaar liggen? Wat hebben we verkeerd gezien? Leg jij me uit waarom jij dit vindt of kan ik misschien uitleggen waarom ik dit vind? Zo kun je een lijn creëren, waarin je elkaar kunt helpen en het beter voor elkaar kunt maken. Als de leiding je zo kan helpen, hebben zij ook minder last van je, begrijp je? Als de zorg beter is, gaat alles veel makkelijker.”

Jeugdformaat doet jaarlijks verslag van de toepassing van Q4C in hun instelling in het jaardocument.