Kwaliteitswaarden voor Centra voor Jeugd en Gezin in Noord Veluwe

Hoe kom je als gemeenten en lokale jeugdhulporganisaties tot een systeem van regie en kwaliteitsmanagement waarin de cliënt centraal staat? Vaak wordt de discussie hierover gestart en gevoerd vanuit vragen over sturing en systemen: hoe organiseren of implementeren we het? Het project  ‘In dialoog met ouders en jongeren over kwaliteit van hulp’ van Stichting Jeugd Noord Veluwe laat zien dat hiervoor een andere benadering nodig is. Dit vraagt namelijk om een continu en creatief proces waarin de dialoog met jongeren en ouders over wat zij belangrijk vinden als het gaat om goede jeugdhulp centraal staat.

Deze benadering start met de dialoog over waarden voor goede jeugdhulp en het toepassen en uitwerken van deze waarden in de uitvoering en organisatie van jeugdhulp, zonder vastomlijnd stappenplan. De dialoog start met kinderen, jongeren en ouders, waarna hulpverleners, bestuurders en ambtenaren aansluiten. Het project in Noord Veluwe heeft een aantal kwaliteitswaarden opgeleverd die representatief is voor de doelgroep van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's) in Noord Veluwe en waar de CJG's in de praktijk mee gaan werken. Maar dit is niet het belangrijkste resultaat: de dialoog die in dit proces centraal stond, staat voorop.
 
Dit betekent echter niet dat de kwaliteitswaarden van de CJG's in Noord Veluwe zomaar gebruikt kunnen worden door andere CJG's in Nederland. Juist een lokaal proces van samen zoeken naar wat het beste werkt voor kinderen, jongeren en de ouders en het samen toepassen en uitwerken van kwaliteitswaarden in de uitvoering en organisatie van jeugdhulp is van belang om te komen tot goede jeugdhulp in de praktijk.
 
Lees hier meer over het kwaliteitsfestival dat in november 2016 in Noord Veluwe heeft plaatsgevonden.