Samen de kwaliteit van de jeugdzorg bepalen

De hulp die kinderen en jongeren krijgen in de jeugdhulp moet van goede kwaliteit zijn. Daar hebben zij recht op. Maar wat is eigenlijk ‘kwalitatief goede’, ‘juiste’ of ‘passende’ hulp? En wie bepaalt dat? Bij Q4C zijn wij ervan overtuigd dat de kwaliteit van de jeugdhulp alleen samen met kinderen, jongeren, (pleeg)ouders, hulpverleners en bestuurders, kan worden bepaald. Om die reden maken wij ons hard voor het toepassen van de Q4C-Kwaliteitsstandaarden in de jeugdhulp: twintig kwaliteitsstandaarden - beter gezegd: waarden die door kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders uit de pleegzorg en jeugdzorg zijn opgesteld. 

Lees meer...

Uitnodiging congres op dinsdag 6 december 2016: 'Goede jeugdhulp maak je samen'

Wat is goede jeugdhulp? En wie bepaalt dat eigenlijk? Wij vinden dat je dat samen doet, op basis van wat cliënten zelf belangrijk vinden. Op dinsdag 6 dec a.s. organiseren we een congres voor jongeren, ouders, jeugdhulpprofessionals, bestuurders, onderzoekers en professionals in het (agogisch)onderwijs. U bent van harte welkom om dit congres bij te wonen! Klik hier om u aan te melden. 

 

Q4C en richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Ken jij ze al? De richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming. In het kader van het programma Richtlijnontwikkeling jeugdhulp en jeugdbescherming ontwikkelden drie beroepsverenigingen 14 richtlijnen die gelden als professionele standaard voor professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming. Q4C is betrokken bij de ontwikkeling van jongerenversies van de richtlijnen over pleegzorg en residentiële jeugdhulp.

Lees meer...

Voorleesbrief van een ervaringsdeskundige

In gesprek met elkaar gaan, kan soms best lastig zijn. Madeleine van Veen schreef een brief over haar ervaringen tijdens de inspiratiesessies in het project Q4C Pleegzorg waarin zij laat zien dat ervaringsdeskundige jongeren tijdens dit soort sessies het ijs kunnen breken. Door haar ervaringen te delen tijdens de inspiratiesessies ontstaat er volgens Madeleine een veilige omgeving waarin iedereen gelijk is en waardoor alle deelnemers zich vrij voelen hun ervaringen te delen: ‘Er ontstaat een veel echter contact’. Madeleine van Veen is mede-oprichter van JongWijs, het netwerk van jongeren met ervaring in een pleeggezin, gezinshuis of jeugdzorgboerderij. Zij is als ervaringsdeskundige betrokken bij het project Q4C-Pleegzorg. Lees haar brief hier.

Q4C-Spel in de maak

Hoe breng je professionals en jongeren in de jeugdhulp dichter bij elkaar? Uit de Q4C inspiratiesessies komt naar voren dat er zowel bij jongeren als bij jeugdhulpverleners behoefte is aan simpele middelen om elkaar beter te leren kennen. Een spel kan zo’n middel zijn. Het Q4C-team organiseerde twee brainstormsessies met jongeren van de jongerenraad van Jeugdformaat.

Lees meer...