Samen de kwaliteit van de jeugdzorg bepalen

De hulp die kinderen en jongeren krijgen in de jeugdhulp moet van goede kwaliteit zijn. Daar hebben zij recht op. Maar wat is eigenlijk ‘kwalitatief goede’, ‘juiste’ of ‘passende’ hulp? En wie bepaalt dat? Bij Q4C zijn wij ervan overtuigd dat de kwaliteit van de jeugdhulp alleen samen met kinderen, jongeren, (pleeg)ouders, hulpverleners en bestuurders, kan worden bepaald. Om die reden maken wij ons hard voor het toepassen van de Q4C-Kwaliteitsstandaarden in de jeugdhulp: twintig kwaliteitsstandaarden - beter gezegd: waarden die door kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders uit de pleegzorg en jeugdzorg zijn opgesteld. 

Lees meer...

Q4C-Geheugensteuntje: tien tips voor een goed gesprek

Als pleegkind, (pleeg)ouder of medewerker in de pleegzorg heb je elkaar nodig om er voor te zorgen dat de pleegzorg goed verloopt. Daarom zijn de gesprekken die je samen voert heel belangrijk. Als je elkaar spreekt, wil je dat iedereen zich fijn voelt en dat er naar elkaar geluisterd wordt. Het Q4C-Geheugensteuntje met tien tips voor een goed gesprek helpt hierbij.

Lees meer...

Q4C-Workshop door de jongeren van JongWijs

Wat betekent een pleegzorgplaatsing voor pleegkinderen? Waarom is vertrouwen tussen het pleegkind en de pleegzorgmedewerker zo belangrijk? En wat levert het pleegzorgmedewerkers op om de Q4C-Kwaliteitsstandaarden na te leven? JongWijs ontwikkelde een workshop voor pleegzorgmedewerkers waarin ervaringsdeskundige jongeren dit soort vragen aan bod laten komen.

Lees meer...

Raad van Europa onderschrijft Voogdijstandaarden voor alleenstaande vluchtelingenkinderen

In 2016 zijn al meer dan 30.000 kinderen zonder hun ouders naar Europa gekomen om asiel aan te vragen. In het rapport 'Harmonising the protection of unaccompanied minors in Europe' stelt de Raad van Europa concrete maatregelen voor om de procedures voor deze kinderen en de samenwerking binnen Europa te verbeteren. De Raad van Europa verwijst naar de kwaliteitsstandaarden voor voogden van alleenstaande kinderen, die op de Q4C Kwaliteitsstandaarden zijn geïnspireerd.

Lees meer...

Pleegjongeren in gesprek met pleegjongeren

Twee jonge meiden van jeugdhulporganisatie Spirit in Amsterdam hebben de afgelopen paar maanden gewerkt aan de inspectie van pleegzorg in hun regio. Ze hebben, in hun functie als ervaringsdeskundig journalist, een aantal pleegkinderen en –jongeren geïnterviewd. Zij hebben onderzoek gedaan naar de Q4C-kwaliteitsstandaarden ‘voldoende en goede informatie’, ‘wonen op een plek die bij je past’, ‘wonen op een veilige plek waar je je thuis voelt’, ‘een zo gewoon mogelijk leven’ en ‘contact met familie en vrienden’. Kimberley, één van de twee meiden vertelt over haar ervaringen als pleegzorg-inspecteur.

Lees meer...