Samen de kwaliteit van de jeugdzorg bepalen

De hulp die kinderen en jongeren krijgen in de jeugdhulp moet van goede kwaliteit zijn. Daar hebben zij recht op. Maar wat is eigenlijk ‘kwalitatief goede’, ‘juiste’ of ‘passende’ hulp? En wie bepaalt dat? Bij Q4C zijn wij ervan overtuigd dat de kwaliteit van de jeugdhulp alleen samen met kinderen, jongeren, (pleeg)ouders, hulpverleners en bestuurders, kan worden bepaald. Om die reden maken wij ons hard voor het toepassen van de Q4C-Kwaliteitsstandaarden in de jeugdhulp: twintig kwaliteitsstandaarden - beter gezegd: waarden die door kinderen, jongeren en hun (pleeg)ouders uit de pleegzorg en jeugdzorg zijn opgesteld. 

Lees meer...

Raad van Europa onderschrijft Voogdijstandaarden voor alleenstaande vluchtelingenkinderen

In 2016 zijn al meer dan 30.000 kinderen zonder hun ouders naar Europa gekomen om asiel aan te vragen. In het rapport 'Harmonising the protection of unaccompanied minors in Europe' stelt de Raad van Europa concrete maatregelen voor om de procedures voor deze kinderen en de samenwerking binnen Europa te verbeteren. De Raad van Europa verwijst naar de kwaliteitsstandaarden voor voogden van alleenstaande kinderen, die op de Q4C Kwaliteitsstandaarden zijn geïnspireerd.

Lees meer...

Pleegjongeren in gesprek met pleegjongeren

Twee jonge meiden van jeugdhulporganisatie Spirit in Amsterdam hebben de afgelopen paar maanden gewerkt aan de inspectie van pleegzorg in hun regio. Ze hebben, in hun functie als ervaringsdeskundig journalist, een aantal pleegkinderen en –jongeren geïnterviewd. Zij hebben onderzoek gedaan naar de Q4C-kwaliteitsstandaarden ‘voldoende en goede informatie’, ‘wonen op een plek die bij je past’, ‘wonen op een veilige plek waar je je thuis voelt’, ‘een zo gewoon mogelijk leven’ en ‘contact met familie en vrienden’. Kimberley, één van de twee meiden vertelt over haar ervaringen als pleegzorg-inspecteur.

Lees meer...

Voorleesbrief van een ervaringsdeskundige

In gesprek met elkaar gaan, kan soms best lastig zijn. Madeleine van Veen schreef een brief over haar ervaringen tijdens de inspiratiesessies in het project Q4C Pleegzorg waarin zij laat zien dat ervaringsdeskundige jongeren tijdens dit soort sessies het ijs kunnen breken. Door haar ervaringen te delen tijdens de inspiratiesessies ontstaat er volgens Madeleine een veilige omgeving waarin iedereen gelijk is en waardoor alle deelnemers zich vrij voelen hun ervaringen te delen: ‘Er ontstaat een veel echter contact’. Madeleine van Veen is mede-oprichter van JongWijs, het netwerk van jongeren met ervaring in een pleeggezin, gezinshuis of jeugdzorgboerderij. Zij is als ervaringsdeskundige betrokken bij het project Q4C-Pleegzorg. Lees haar brief hier.

Q4C-Spel in de maak

Hoe breng je professionals en jongeren in de jeugdhulp dichter bij elkaar? Uit de Q4C inspiratiesessies komt naar voren dat er zowel bij jongeren als bij jeugdhulpverleners behoefte is aan simpele middelen om elkaar beter te leren kennen. Een spel kan zo’n middel zijn. Het Q4C-team organiseerde twee brainstormsessies met jongeren van de jongerenraad van Jeugdformaat.

Lees meer...